Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Babička Gora


Babička Gora
Babička Gora (Kriva buka 1059 m) je gromadna rodopska planina u jugoistočnoj Srbiji. Na severozapadu se nalazi planina Seličevica, a na jugoistiku Kruševica. Berbeška kotlina odvaja Babičku goru od Seličevice, Leskovačka kotlina je na jugozapadu, a Zaplanjska kotlina na severoistoku. Izgrađena je od starih metamorfnih stena, škriljaca prekambrijumske starosti.

"Babička Gora"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.