Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Kučaj


Kučaj
Predstavlja prostranu rečno-krašku površ sa uvalama. Najveći deo prostora Kučajskih planina izgrađen je od jurskih i krednih krečnjaka. Na jug se prostire do asfaltnog puta Paraćin - Krivi Vir, a dalje na istok ide rekom Crni Timok. Zapadnu granicu čine rudarska naselja Senje i Resavica. Od Beljanice na severu je odvajaju izvori Resave i pritoka. Istočna granica ide od Bora preko Zlota sve do Bogovine i reke Crni Timok.
Zajedno sa Javorištem, Malinikom, Brezovičkom površi, Mikuljskom površi i Dubašnicom, predstavlja celinu. Najviši vrh ove planine je Trest (1284 m). Potoci koji izviru na ovoj planini, kada stignu na krečnjačku podlogu, počinju da poniru i to je razlog zbog koga se u obodnim delovima Kučaja javljaju i brojne pećine.

"Kučaj"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.