Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Vlaška planina


Vlaška planina
Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, nedaleko od Pirota. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od 6 km. Pripada Balkanskim planinama, a njen najviši vrh Panica (1443m) je smešten u njenom severozapadnom delu. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski dolomiti. Sam vrh formiraju dva zaravnjena vrha spojena blagim prevojem, približno istih visina. Na njenim jugoistočnim obroncima, smeštena je Zvonačka Banja, a nedaleko je i kanjon reke Jerme koji formiraju oštri stenjaci Vlaške i Greben planine. Od vegetacije na njoj preovlađuju livade sa retkim šumama (mahom niskog i zakržljalog graba i hrasta), osim u severozapadnom delu u kome se javlja jaka bukova šuma.
Planina je naziv dobila po selu Vlasi, koje je naziv dobilo po množini reči vlah koja može označavati stočara, ali i etničku zajednicu romanskih starosedelaca na Balkanskom poluostrvu. Nedaleko od sela se nalazi pećina Vetrena dupka.

"Vlaška planina"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.