Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Pešter


Pešter
Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1100-1250 m) u jugozapadnoj Srbiji. Pešter je sa svih strana okružena planinama: Golijom, Javorom, Zlatarom, Jadovnikom, planinom Ozren, Giljeva i Žilindar. Kroz Peštersku visoravan protiču reke Uvac, Vapa, Jablanica i Grabovica. Reke Boroštica, Tuzinjska i Brnjička reka predstavljaju najpoznatije ponornice u našoj zemlji.
Peštersko polje je kraško polje u jugozapadnom delu Srbije na Pešterskoj visoravni. Zahvata površinu od 63 km2, sa dužinom od 13, a širinom od 8,5 kilometara. Smešteno je između planina Giljeva, Žilindar, Jarut i Ninaja, pravcem severozapad-jugoistok, na nadmorskoj visini od 1160 metara što ga čini jednim od najviših na Balkanskom poluostrvu. Polje je izgrađeno od krečnjaka, sem krajnjeg južnog dela koje sačinjavaju serpentiniti. Dno je prekriveno kvartarnim jezerskim i rečnim nanosima.
Pešter je poznat po specifičnoj mikro-klimi, posebno oštroj tokom zimskog perioda. Peštersku visoravan i okolne planine karakterišu šumsko-travni pejzaži, specifični kraški oblici reljefa, izvori hladne vode, svež vazduh, bogatstvo divljači. Pešterska visoravan je pogodna za ispašu ovaca (kraj je poznat po proizvodima koji dolaze od peštersko-sjeničkih ovaca, poput pešterskog sira).

"Pešter"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.