Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Mokra gora


Mokra gora
Mokra gora je planina koja se većim delom nalazi u Srbiji i manjim delom u Crnoj Gori, između Rožaja i Ribarića. Deo je Prokletijske grupe planina dinarskog sistema mladih venačnih planina. Iako je po visini druga planina u Srbiji bez pokrajina (iza Stare planine, sa vrhom Midžor), manje je poznata i planinarski zapostavljena.
Mokra Gora se proteže uporedničkim pravcem, nalazi se na jugozapadu Srbije, na samoj administrativnoj granici AP Kosovo i Metohija između Ibra i Belog Drima. Najviši vrh je Pogled (2155 m). Zapadno se nalazi planina Žleb (2365 m) iza prevoja preko kojeg su povezani Peć i Rožaje. Istočno se nalazi jezero Gazivode koje je nastalo pregrađivanjem reke Ibar, a granica može biti i Crna reka, desna pritoka Ibra. Kao deo ove planine ponekad se smatra i deo Starog Kolašina do Kosovske Mitrovice iako se na tom prostoru mogu izdvojiti Mokra planina i Suva planina.
Zapadni deo Mokre gore na granici Kosova i Crne Gore takođe se naziva Suva planina. Južna šumovita strana je strmija od severne i u donjem delu se naziva Podgor. Šumsko i hidrografsko bogatstvo su karakteristike ove planine. Posebno se ističe retka i zaštićena zajednica molike.

"Mokra gora"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.