Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Tara i Zvijezda


Tara i Zvijezda
Tara (1544 m) sa susednom Zvijezdom (1643 m) diže se nad Drinom. Tara je oivičena dubokim kanjonom reke Drine, dok se ogranci planine spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, gde se oslanja na ogranke Zlatibora. Područje planine Tare sačinjava najzapadniju skupinu iz grupe Starovlaških planina. Najviši delovi planine su izgrađeni od serpentina.
Tara u užem smislu ili Ravna Tara deo je masiva sa Kaluđerskim barama i krečnjačkom visoravni između sledećih reka: Drina, Rača, Konjska reka, Beli Rzav i Derventa (vrh Zborište 1544 m). Prevoj Čemerišta je veza i granica između Zvijezde i Tare. Dakle slivno područje jezera Zaovine pripada Tari (u užem smislu), kao i greben koji ide od Rastišta do prevoja Čemerišta. Na sever se prostire do Bajine Bašte, preko prevoja Šargan vezuje se za Zlatibor na jugoistoku. Na severoistočnoj strani su Rača i Solotuša.
Zvijezda se nalazi u trouglu između sela Rastište i Jagoštica i kanjonskog dela Drine (vrh Veliki kraj 1444 m). Ponekad se naziva i Visoka Tara. Ona je severozapadni nastavak Tare. Najviši vrh Zvijezde i čitavog područja Veliki Stolac nalazi se u Bosni. Na osnovu dugogodišnjih proučavanja i istraživanja ovog područja, a radi zaštite izuzetnih prirodnih vrednosti koje ono poseduje Skupština Srbije je 1981. posebnim Zakonom područje Tare proglasila za Nacionalni park. Spada u najšumovitije planine Evrope.

"Tara i Zvijezda"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.