Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Talambas


Talambas
Nalazi se zapadno od Zvonačke banje i severozapadno od planine Ruj. Između sliva Vlasine na jugozapadu, Lužničke kotline na severu, Ruja na jugoistoku prostire se Talambas, planina čiji zaobljeni greben povezuje Suvu planinu na severozapadu i Ruj na jugoistoku. Ako je posebna planina u njen sastav bi trebali uvrstiti i Crni vrh koji je na ovaj način i najviši vrh planine Talambas. Tako gledano planina se prostire od vrha Crtavo (867 m) do Crnog vrha (1463 m). U širem smislu Talambas možemo smatrati nastavkom planine Ruj prema severozapadu. Greben planine je sastavljen pretežno od jurskih krečnjaka. Talambas ima blage padine obrasle šumama i pašnjacima. Crtavo je poznato lovište, a greben Asenovo kale poznat je kao gnezdilište surih orlova.

"Talambas"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.