Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Zladovačka planina


Zladovačka planina
Zladovačka planina se nalazi na jugu Srbije, 20 km jugoistočno od Vranja. Sa zapada je ograničena rekom Koćuricom, desnom pritokom Pčinje, istočno je graniče reka Tripušnica i njena desna pritoka Gloška reka, južno je od Široke planine odeljena rekom Pčinjom, a severno je od masiva Besne Kobile odeljena brojnim pritokama Banjske reke. Orografski se pruža pravcem sever-jug u dužini od oko 20 km. Najviši vrh planine je Zelenčev vrh 1574 mnv, severno od njega je vrh Koćurac 1568 m nv, a južno vrh Modra glava 1545 m nv.

"Zladovačka planina"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.