Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Radočelo


Radočelo
Planina je smeštena na levoj strani reke Ibar, oko 12 km zapadno od varošice Ušće između manastira Studenica i Gradac. Ovo je planinski venac dužine oko 15 km pravca severoistok - jugozapad, izvijen prema jugoistoku. Sa zapadne i severne strane planina je obuhvaćena dolinom reke Studenice koja je odvaja od planine Čemerno. Na jugu se naslanja na Goliju. Dolinama desnih pritoka Studenice i izvorišnih krakova Brvenice, leve pritoke Ibra, raščlanjena je na visoke kose i veća uzvišenja: Krivaču od 1643 metra na severozapadu i Vrhove od 1533 metra nadmorske visine na jugozapadu. Krivača je trovrh sa vrhovima približne visine pri čemu je najistočniji vrh i najveći. Najviši vrh sastavljen je od karbonskih metamorfisanih kvarcnih konglomerata, u raznovrsnom geološkom sastavu preovlađuju metamorfne stene paleozojske starosti. Studenički mermer je u stvari radočelski mermer. Pretežno je obrasla šumom, mestimično znatno proredjenom.

"Radočelo"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.