Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Beljanica


Beljanica
Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Prostire se istočno od Despotovca i Beljaničke reke, Resava je na jugu, na severu je Mlava i Žagubica. Pruža se od zapada ka istoku udužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Zahvata površinu od 309 km2, od čega 246 km2 izrazit kraški reljef u krečnjacima. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1336 m) koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.

"Beljanica"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.