Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Vlasina


Vlasina
Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Smeštena je između planinskih venaca Čemernika, na zapadu, i Plane (Gramade) i Koluničkog Rida na istoku. Predstavlja plitko udubljenje izduženog oblika, koje je prilično zaravnjeno fluvijalnom erozijom reke Vlasine i njenih pritoka u izvorišnom delu. Vlasinska visoravan ima nadmorsku visinu 1160 – 1460 m. Pruža se u dužini (sever – jug) 14 km, dok je u širini (istok – zapad) pet do sedam kilometara na severu (Polom – Dojčinovci), odnosno tri do četiri kilometra na jugu (izvorište Vlasine – Šundina reka). Na obodu se nalaze planine rodopskog sistema širokih i zaobljenih vrhova: Veliki Čemernik 1638 m, Kula 1621 m, Vrtop 1721 m, Kolunički rid 1598 m, Ploča 1705 m i Pandžin grob 1664 m. Pored ravni gde je nekad bila tresava Vlasinsko blato, visoravan čine i uzvišenja različitih oblika i visine koja su deo planinskih kosa i grebena koji se spuštaju prema reci Vlasini.

"Vlasina"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.