Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Ruj


Ruj
Planina pripada rodopskim gromadnim planinama i prostire se na granici Srbije i Bugarske. Na istoku je Rudina, na severu se nastavlja u Talambas, na istoku je planina Greben. Najviši vrh izgrađen je od veoma starih metamorfnih stena, prekambrijumskog gnajsa. I dalje prema istoku dominiraju prekambrijumski i paleozojski metamorfiti, ali prema severu i zapadu ima i jurskih krečnjaka.

"Ruj"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.